Պայմաններ եւ օգտագործման պայմանները

ՕՆԼԱՅՆ ԽԱՆՈՒԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

TS2.ԽԱՆՈՒԹ

 

§ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.     https://ts2.shop/en/ խանութը գործում է սույն Կանոնակարգով սահմանված պայմաններով:

2.     Կանոնակարգը սահմանում է Ապրանքի վաճառքի պայմանագրերի կնքման և դադարեցման պայմանները և բողոքարկման ընթացակարգը, ինչպես նաև https://ts2.shop/en/ Store-ի կողմից էլեկտրոնային եղանակով մատուցվող ծառայությունների տեսակներն ու շրջանակը, այդ ծառայությունների մատուցման կանոնները: , էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման եւ դադարեցման պայմանները.

3.     Ծառայությունների յուրաքանչյուր ստացող, https://ts2.shop/en/ Store-ի էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու քայլեր ձեռնարկելուց հետո, պարտավոր է պահպանել սույն Կանոնակարգի դրույթները:

4.     Սույն Կանոնակարգով չնախատեսված հարցերի դեպքում կիրառվում են հետևյալ դրույթները.

4.1:   Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման մասին 18 թվականի հուլիսի 2002-ի օրենքը,

4.2:   «Սպառողների իրավունքների մասին» 30 թվականի մայիսի 2014-ի օրենքը,

4.3:   «Սպառողական վեճերի արտադատական ​​լուծման մասին» 23 թվականի սեպտեմբերի 2016-ի օրենքը.

4.4:   23 թվականի ապրիլի 1964-ի քաղաքացիական օրենսգիրքը և լեհական իրավունքի այլ համապատասխան դրույթները:

 

§ 2

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ պարունակվող ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1.     Կապ ձեւ - https://ts2.shop/en/ կայքում հասանելի ձև, որը թույլ է տալիս հաղորդագրություն ուղարկել Ծառայությունների Մատակարարին:

2.     FORM ԳՐԱՆՑՈՒՄ – https://ts2.shop/en/ կայքում հասանելի ձև, որը թույլ է տալիս Ձեզ ստեղծել Հաշիվ:

3.     FORM պատվերներ – Պատվերի տեղադրման համար հասանելի ձև https://ts2.shop/en/ կայքում:

4.     ՀԱIԱԽՈՐԴ – Հաճախորդ, որը մտադիր է Վաճառողի հետ կնքել կամ կնքել է Վաճառքի պայմանագիր:

5.     ՍՊԱՌՈ – ֆիզիկական անձ, ով իրականացնում է իրավաբանական գործարք ձեռնարկատիրոջ հետ, որն անմիջականորեն կապված չէ նրա ձեռնարկատիրական կամ մասնագիտական ​​գործունեության հետ.

6.     ՀԱՇՎԻ – նշվում է անհատական ​​անունով (login) և գաղտնաբառով, Ծառայություններ Մատակարարի ՏՀՏ համակարգում առկա ռեսուրսների հավաքածու, որում հավաքագրվում են Հաճախորդի տվյալները՝ ներառյալ կատարված Պատվերների մասին տեղեկությունները:

7.     ԼՐԱՏՈՒ - Էլեկտրոնային ծառայություն, որը Ծառայություն Ստացողին թույլ է տալիս բաժանորդագրվել և Ծառայություն Մատակարարից ստանալ անվճար տեղեկատվություն Խանութի և դրանում առկա Ապրանքների վերաբերյալ Ծառայության Ստացողի կողմից տրամադրված էլ. փոստի հասցեով:

8.     PRODUCT – Խանութում հասանելի շարժական իր կամ ծառայություն, որը հանդիսանում է Հաճախորդի և Վաճառողի միջև առուվաճառքի պայմանագրի առարկա:

9.     ՍՏԱՏՈՒՏ - Խանութի այս կանոնակարգը:

10:  Խանութ - Ծառայություններ Մատակարարի առցանց խանութը, որը գործում է https://ts2.shop/en/ հասցեով

11:  ՎԱՃԱՌՈՂ,, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ - TS2 SPACE ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մուտքագրել է ձեռնարկատերերի ռեգիստր Վարշավայի մայրաքաղաք Վարշավայի շրջանային դատարանի կողմից, Ազգային դատարանների ռեգիստրի 12-րդ առևտրային բաժինը KRS համարով՝ 0000635058, գործունեության վայրը և ծառայության հասցեն՝ Aleje 65/79 , բնակարանի համարը՝ 15.03, 00-697 Warszawa, NIP՝ 7010612151, REGON՝ 365328479, էլ. փոստի հասցե (e-mail): ts@ts2.pl, հեռախոսահամար՝ +48 223 645 800։

12:  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՄ Վաճառք – Ապրանքի վաճառքի պայմանագիր, որը կնքվել է Հաճախորդի և Վաճառողի միջև Խանութի միջոցով:

13:  ՍԵՐՎԻՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿ – Ծառայություն Մատակարարի կողմից Ծառայություն Ստացողին Խանութի միջոցով էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվող ծառայություն:

14:  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ Ստացող – ֆիզիկական, իրավաբանական անձ կամ իրավաբանական անձ չունեցող կազմակերպական միավոր, որին օրենքը շնորհում է իրավունակ՝ օգտվելով էլեկտրոնային ծառայությունից:

15:  ORDER - Հաճախորդի կամքի հայտարարություն, որը ներկայացնում է Վաճառողի հետ Ապրանքի վաճառքի պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

 

§ 3

ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.     https://ts2.shop/en/ խանութը վաճառում է Ապրանքներ ինտերնետի միջոցով:

2.     Խանութում առաջարկվող ապրանքները նոր են, զերծ ֆիզիկական և իրավական թերություններից և օրինական կերպով ներկայացվել են լեհական շուկա:

3.     Խանութի կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը օրենքի իմաստով առաջարկ չի հանդիսանում: Պատվեր դնելով` Հաճախորդը ներկայացնում է կոնկրետ Ապրանք գնելու առաջարկ` դրա նկարագրության մեջ նշված պայմաններով:

4.     Խանութի կայքում ներկայացված Ապրանքի գինը տրված է լեհական զլոտիներով (PLN) և ներառում է բոլոր բաղադրիչները, ներառյալ ԱԱՀ: Գինը չի ներառում առաքման ծախսերը։

5.     Խանութի կայքում ներկայացված Ապրանքի գինը պարտադիր է Հաճախորդի կողմից Պատվերը տեղադրելու պահին: Այս գինը չի փոխվի՝ անկախ Խանութում գնային փոփոխություններից, որոնք կարող են տեղի ունենալ առանձին Ապրանքների հետ կապված՝ Հաճախորդի կողմից Պատվերը կատարելուց հետո:

6.     Պատվերները կարող են տեղադրվել.

6.1  կայքի միջոցով՝ օգտագործելով Պատվերների ձևը (https://ts2.shop/en/ Store) - օրական 24 ժամ ամբողջ տարվա ընթացքում,

6.2  էլեկտրոնային փոստով հետևյալ հասցեով. ts@ts2.pl

6.3  Հեռախոսահամարով՝ +48 22 364 58 00։

7.     Պատվեր տեղադրելու համար Հաճախորդը պարտավոր չէ հաշիվ գրանցել Խանութում:

8.     Հաճախորդի կողմից Խանութում Պատվեր տեղադրելու պայմանը Պատվերի տեղադրման պահին Կանոնակարգը կարդալն ու դրա դրույթներն ընդունելն է:

9.     Խանութը կատարում է երկուշաբթիից ուրբաթ կատարված պատվերները Խանութի աշխատանքային ժամերին, այսինքն՝ աշխատանքային օրերին ժամը 9:00-17:00: Աշխատանքային օրերին ժամը 15:00-ից հետո, շաբաթ, կիրակի և տոն օրերին կատարված պատվերները կքննարկվեն հաջորդ աշխատանքային օրը:

10:  Խթանման (վաճառքի) ապրանքներն ունեն սահմանափակ քանակի կտորներ, և դրանց համար պատվերները կմշակվեն այն հաջորդականությամբ, որով դրանք ստացվում են, մինչև տվյալ Ապրանքի պաշարը սպառվի:

 

§ 4

ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

1.     Վաճառքի պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է, որ Հաճախորդը նախօրոք պատվեր կատարի Վաճառողի կողմից տրամադրված մեթոդներով, կանոնակարգի 3-րդ կետի 6-րդ և 8-րդ կետերի համաձայն:

2.     Պատվերը տեղադրելուց հետո Վաճառողը անմիջապես հաստատում է դրա ստացումը:

3.     Սույն կետի 2-րդ կետում նշված Պատվերի ընդունման հաստատումը Հաճախորդին կապում է իր Պատվերի հետ: Պատվերի ստացման հաստատումը կատարվում է էլ.

4.     Պատվերի ստացման հաստատումը ներառում է.

4.1:   հրամանի բոլոր էական տարրերի հաստատում,

4.2:   պայմանագրի դադարեցման ձևը,

4.3:   սույն Կանոնակարգերը, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն պայմանագրից հրաժարվելու իրավունքի մասին:

5.     Հաճախորդի կողմից սույն կետի 4-րդ կետում նշված էլեկտրոնային փոստը ստանալուց հետո Հաճախորդի և Վաճառողի միջև կնքվում է Վաճառքի պայմանագիր:

6.     Յուրաքանչյուր Վաճառքի պայմանագիր կհաստատվի գնման ապացույցով (անդորրագիր կամ ԱԱՀ-ի հաշիվ), որը կկցվի Ապրանքին և/կամ էլ. փոստով կուղարկվի Պատվերի ձևում նշված Հաճախորդի էլ.

 

 

§ 5

Վճարման մեթոդներ

1.     Վաճառողը տրամադրում է վճարման հետևյալ եղանակները.

1.1:   վճարում ավանդական փոխանցումով Վաճառողի բանկային հաշվին,

1.2:   վճարում էլեկտրոնային վճարային համակարգի միջոցով (Przelewy24.pl, PayPal.com):

2.     Ավանդական փոխանցումով վճարման դեպքում վճարումը պետք է կատարվի բանկային հաշվի համարով՝ 61 1140 1010 0000 4081 5300 1001 (bank SA)  TS2 SPACE ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, Aleje Jerozolimskie 65/79, տարածքի թիվ՝ 15.03, 00-697 Վարշավա, NIP՝ 7010612151. Փոխանցման վերնագրում մուտքագրեք «Պատվերի թիվ...»:

3.     Էլեկտրոնային վճարային համակարգի միջոցով վճարման դեպքում Հաճախորդը կատարում է վճարումը մինչև Պատվերի կատարումը սկսելը: Էլեկտրոնային վճարային համակարգը թույլ է տալիս վճարումներ կատարել կրեդիտ քարտով կամ արագ փոխանցումով ընտրված լեհական բանկերից:

4.     Հաճախորդը պարտավոր է Վաճառքի պայմանագրով նախատեսված գինը վճարել դրա կնքման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Վաճառքի պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

5.     Ապրանքը կուղարկվի միայն դրա համար վճարելուց հետո:

 

§ 6

ԱՐԺԵՔԸ, ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՌԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

1.     Ապրանքի առաքման ծախսերը, որոնք հոգում է Հաճախորդը, որոշվում են Պատվերի տեղադրման գործընթացում և կախված են վճարման եղանակի ընտրությունից և գնված Ապրանքի առաքման եղանակից:

2.     Ապրանքի առաքման ամսաթիվը բաղկացած է Ապրանքը լրացնելու և փոխադրողի կողմից Ապրանքի առաքման ժամանակից.

2.1:   Ապրանքների լրացման ժամկետը մինչև 5 աշխատանքային օր է՝ սկսած՝

և)     Վաճառքի պայմանագրով վճարված միջոցների տեղադրումը Վաճառողի հաշվին կամ

b)     էլեկտրոնային վճարային համակարգի կողմից գործարքի դրական թույլտվություն,

2.2:   Փոխադրողի կողմից շարժական իրեր կազմող Ապրանքների առաքումը կատարվում է նրա հայտարարած ժամկետում, այսինքն՝ առաքումն ուղարկելու պահից մինչև 5 աշխատանքային օր (առաքումը կատարվում է միայն աշխատանքային օրերին՝ բացառությամբ շաբաթ, կիրակի և տոն օրերի):

3.     Խանութում գնված ապրանքներն ուղարկվում են Լեհաստան և արտասահման Poczta Polska կամ սուրհանդակային ընկերության (DHL) միջոցով:

4.     Խանութում գնված ապրանքները Հաճախորդը կարող է անձամբ հավաքել՝ նախնական էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսային կապից հետո:

 

§ 7

ԱՊՐԱՆՔԻ ԲՈՂՈՔ

1.     Երաշխիքային պահանջ.

1.1:   Խանութում առաջարկվող բոլոր ապրանքներն ունեն երաշխիք, որը գործում է Լեհաստանի Հանրապետության տարածքում,

1.2:   Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է և հաշվարկվում է Ապրանքը Հաճախորդին առաքելու օրվանից,

1.3:   երաշխիքային պաշտպանության իրավունք ունեցող փաստաթուղթը երաշխիքային քարտ է կամ գնման ապացույց,

1.4:   երաշխիքը չի բացառում Սպառողի և Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված անձանց իրավունքները, որոնք բխում են Արտադրանքի ֆիզիկական և իրավական թերությունների երաշխիքից, ինչպես նշված է Քաղաքացիական օրենսգրքում:

2.     Երաշխիքային պահանջ.

2.1:   Վաճառողի պատասխանատվության հիմքը և շրջանակը Հաճախորդի նկատմամբ, ով հանդիսանում է Սպառող կամ կազմակերպություն, որը նշված է Կանոնակարգի § 10-ում ֆիզիկական և իրավական թերությունները ծածկող երաշխիքով, նշված են 23 թվականի ապրիլի 1964-ի Քաղաքացիական օրենսգրքում:

2.2:   Ապրանքի թերությունների մասին ծանուցումները և համապատասխան հարցումը կարող են կատարվել էլեկտրոնային փոստով հետևյալ հասցեով. ts@ts2.pl կամ գրավոր հետևյալ հասցեով. Ts2 Space sp. գազանանոց Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Վարշավա,

2.3:   վերը նշված հաղորդագրության մեջ գրավոր կամ էլեկտրոնային ձևով խնդրում ենք տրամադրել հնարավորինս շատ տեղեկատվություն և հանգամանքներ բողոքի թեմայի վերաբերյալ, մասնավորապես անկանոնության տեսակը և ամսաթիվը և կոնտակտային տվյալները: Տրամադրված տեղեկատվությունը մեծապես կնպաստի և կարագացնի Վաճառողի կողմից բողոքի քննարկումը,

2.4:   Արտադրանքի ֆիզիկական թերությունների գնահատման համար այն պետք է առաքվի հետևյալ հասցեով. Ts2 Space sp. գազանանոց Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Վարշավա,

2.5:   Վաճառողը կպատասխանի Հաճախորդի խնդրանքին անմիջապես՝ բողոքը ներկայացնելու օրվանից ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում,

2.6:   Հաճախորդի բողոքի դեպքում, ով Սպառող է կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպություն, բողոքը ներկայացնելուց հետո 14 օրվա ընթացքում չքննարկելը հավասարազոր է դրա քննարկմանը: Հաճախորդի հիմնավորված բողոքի հետ կապված, ով հանդիսանում է Սպառող կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպություն, Վաճառողը հոգում է Ապրանքի ստացման, առաքման և անթերի ապրանքով փոխարինելու ծախսերը,

2.7:   Բողոքի պատասխանը տրամադրվում է թղթի կամ այլ կայուն միջոցի վրա, օրինակ՝ էլեկտրոնային փոստ կամ տեքստային հաղորդագրություն:

 

§ 8

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ ՀԱՍԿԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

1.     Ելնելով 10-րդ կետից Սույն կետի Հաճախորդը, ով նաև Սպառող է կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված սուբյեկտը, ով կնքել է հեռավար պայմանագիր, կարող է հրաժարվել դրանից՝ առանց պատճառաբանելու՝ 14 օրվա ընթացքում ներկայացնելով համապատասխան հայտարարություն: Այս ժամկետը պահպանելու համար բավական է ուղարկել Խանութի կողմից տրամադրված պայմանագրից դուրս գալու մասին հայտարարություն։

2.     Պայմանագրից հրաժարվելու դեպքում Վաճառքի պայմանագիրը համարվում է անվավեր, և Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպությունը պարտավոր է Ապրանքը վերադարձնել Վաճառողին կամ հանձնել Վաճառողի կողմից լիազորված անձին: այն անհապաղ հավաքել, բայց ոչ ուշ, քան պայմանագրից դուրս գալու օրվանից 14 օրվա ընթացքում, եթե Վաճառողը չի առաջարկել անձամբ վերցնել Ապրանքը: Վերջնաժամկետը պահպանելու համար բավական է Ապրանքը հետ ուղարկել մինչև դրա ժամկետի ավարտը:

3.     Վաճառքի պայմանագրից դուրս գալու դեպքում Ապրանքը պետք է վերադարձվի հետևյալ հասցեով. Ts2 Space sp. գազանանոց Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Վարշավա.

4.     Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպությունը պատասխանատվություն է կրում Ապրանքի արժեքի նվազման համար՝ այն օգտագործելու հետևանքով, որը գերազանցում է այն, ինչ անհրաժեշտ է Ապրանքի բնույթը, բնութագրերը և գործունեությունը հաստատելու համար: . Ապրանքների բնույթը, բնութագրերը և գործառնությունը որոշելու համար Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպությունը պետք է կիրառի Ապրանքները և ստուգի դրանք միայն այնպես, ինչպես կարող էին անել ստացիոնար խանութում:

5.     Սույն պարբերության 6-րդ և 8-րդ կետերի համաձայն՝ Վաճառողը կվերադարձնի Ապրանքի արժեքը՝ դրա առաքման հետ կապված ծախսերի հետ միասին՝ օգտագործելով վճարման նույն եղանակը, որն օգտագործվում է Սպառողի կողմից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Սպառողը կամ սուբյեկտը, որը նշված է § 10-ում: Կանոնակարգերը ուղղակիորեն համաձայնել են, այլապես վերադարձվում են առանց դրանց: Սույն կետի 7-րդ կետի համաձայն՝ վերադարձը կկատարվի անմիջապես, իսկ Վաճառողի կողմից Վաճառքի պայմանագրից դուրս գալու մասին հայտարարությունը ստանալուց հետո՝ ամենաուշը 14 օրվա ընթացքում:

6.     Եթե ​​Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված անձը ընտրել է Ապրանքի առաքման այլ եղանակ, քան Խանութի կողմից առաջարկվող ամենաէժան առաքման սովորական եղանակը, Վաճառողը պարտավոր չէ փոխհատուցել նրանց կողմից կատարված լրացուցիչ ծախսերը: նրանց.

7.     Եթե ​​Վաճառողը չի առաջարկել ապրանքը գանձել Սպառողից կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված անձից, նա կարող է հետ պահել Սպառողից ստացված վճարումների փոխհատուցումը մինչև ապրանքը վերադարձվի կամ առաքվի Սպառողի կամ նշված անձի կողմից: Կանոնակարգի § 10-ում՝ այն հետ ուղարկելու ապացույց՝ կախված նրանից, թե որ իրադարձությունն է առաջինը տեղի ունենում:

8.     Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված սուբյեկտը, դուրս գալով Վաճառքի պայմանագրից, սույն կետի 1-ին կետի համաձայն, կրում է միայն Ապրանքը Վաճառողին վերադարձնելու ծախսերը:

9.     Տասնչորսօրյա ժամկետը, որի ընթացքում Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպությունը կարող է դուրս գալ պայմանագրից, հաշվարկվում է այն օրվանից, երբ Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպությունը տիրացել է Ապրանքին: , իսկ ծառայության դեպքում՝ պայմանագրի կնքման օրվանից։

10:  Հեռավոր պայմանագրից հրաժարվելու իրավունք չունի Սպառողը կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպությունը Վաճառքի պայմանագրի դեպքում.

10.1  որում ծառայության առարկան ոչ հավաքովի արտադրանք է, որը արտադրվում է ըստ սպառողի բնութագրերի կամ ծառայում է նրա անհատական ​​կարիքները բավարարելուն,

10.2  որում ծառայության առարկան կնքված փաթեթով առաքված ապրանք է, որը չի կարող հետ վերադարձվել փաթեթը բացելուց հետո՝ առողջական կամ հիգիենիկ նկատառումներից ելնելով, եթե փաթեթը բացվել է առաքումից հետո,

10.3  որում ծառայության առարկան այն իրերն են, որոնք իրենց բնույթով անքակտելիորեն կապված են առաքումից հետո այլ առարկաների հետ.

10.4  որում ծառայության առարկան ծառայությունն է, եթե Վաճառողը ծառայությունն ամբողջությամբ կատարել է Սպառողի բացահայտ համաձայնությամբ, որը նախքան ծառայության մեկնարկը տեղեկացված է եղել, որ Վաճառողի կողմից ծառայությունը կատարելուց հետո ինքը կկորցնի. պայմանագրից հրաժարվելու իրավունք,

10.5  որի դեպքում ծառայության առարկան արագ փչացած կամ կարճ ժամկետ ունեցող իր է:

11:  Վաճառքի պայմանագրից դուրս գալու իրավունքը վերապահված է ինչպես Վաճառողին, այնպես էլ Հաճախորդին, եթե պայմանագրի մյուս կողմը չկատարի իր պարտավորությունը խիստ սահմանված ժամկետում:

 

§ 9

ԲԻԶՆԵՍԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԱՆՑ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ (B2B)

1.     Այս պարբերությունը պարունակում է դրույթներ, որոնք վերաբերում են միայն այն ձեռնարկատերերին, որոնք չեն ընդգրկվում Սպառողների իրավունքների մասին ակտից բխող պաշտպանությամբ, որը նշված է Կանոնակարգի 10-րդ կետում:.

2.     Վաճառողն իրավունք ունի հրաժարվել Սպառող չհանդիսացող Հաճախորդի հետ կնքված Վաճառքի պայմանագրից դրա կնքման օրվանից 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վաճառքի պայմանագրից դուրս գալն այս դեպքում կարող է տեղի ունենալ առանց պատճառաբանության և չի առաջացնում որևէ պահանջ սպառող չհանդիսացող Հաճախորդի կողմից Վաճառողի նկատմամբ:

3.     Վաճառողն իրավունք ունի սահմանափակել Վաճառողի կողմից տրամադրվող վճարման եղանակները սպառողներ չհանդիսացող հաճախորդների համար, ներառյալ՝ պահանջել վաճառքի գնի մի մասի կամ ամբողջի կանխավճար՝ անկախ Հաճախորդի ընտրած վճարման եղանակից և Վաճառքի պայմանագրի կնքման փաստից։ .

4.     Ապրանքի հետ կապված օգուտներն ու բեռը և Ապրանքի պատահական կորստի կամ վնասման ռիսկը փոխանցվում են Հաճախորդին, ով Սպառող չէ, երբ Վաճառողը Ապրանքը թողարկում է փոխադրողին: Նման դեպքում Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Ապրանքի կորստի, պակասի կամ վնասի համար, որն առաջացել է Ապրանքը տեղափոխելու պահից մինչև Հաճախորդին հանձնելը, ինչպես նաև բեռնափոխադրման հետաձգման համար:

5.     Եթե ​​Ապրանքը հաճախորդին ուղարկվում է փոխադրողի միջոցով, ապա Սպառող չհանդիսացող հաճախորդը պարտավոր է ստուգել առաքումը ժամանակին և նման առաքումների համար ընդունված ձևով: Եթե ​​նա գտնում է, որ Ապրանքը կորել կամ վնասվել է փոխադրման ընթացքում, նա պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները՝ որոշելու փոխադրողի պատասխանատվությունը:

6.     Ծառայություններ Մատակարարը կարող է դադարեցնել Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը անմիջապես ուժի մեջ մտնելով և առանց պատճառաբանելու՝ ծառայության դադարեցման մասին ծանուցում ուղարկելով Սպառող չհանդիսացողին:

 

 

§ 10

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.     Անհատ ձեռնարկատեր վարող ձեռներեցը (այս պարբերությունը չի տարածվում առևտրային ընկերությունների վրա) ընդգրկված է Սպառողների իրավունքների մասին ակտով նախատեսված պաշտպանությամբ, պայմանով, որ Վաճառողի հետ կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը մասնագիտական ​​բնույթ չի կրում:

2.     Սույն կետի 1-ին կետում նշված ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անձը պաշտպանված է միայն.

2.1:   արգելված պայմանագրային դրույթներ՝ այսպես կոչված չարաշահող դրույթներ,

2.2:   երաշխիքի ներքո ապրանքի ֆիզիկական և իրավական թերությունների համար պատասխանատվությունը՝ Կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն,

2.3:   հեռավար պայմանագրից հրաժարվելու իրավունք՝ Կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն։

3.     Սույն կետի 1-ին կետում նշված ձեռնարկատերը կորցնում է սպառողների պաշտպանության ներքո իր իրավունքները, եթե Վաճառողի հետ կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը մասնագիտական ​​բնույթ է կրում, որը ստուգվում է ձեռնարկատիրոջ մուտքի հիման վրա. Լեհաստանի Հանրապետության կենտրոնական ռեգիստր և տեղեկատվությունը տնտեսական գործունեության մասին, մասնավորապես, այնտեղ նշված Գործունեության լեհական դասակարգման ծածկագրերը:

4.     Սույն կետի 1-ին կետում նշված ձեռնարկատերերը չեն ընդգրկվում սպառողների համար նախատեսված ինստիտուցիոնալ պաշտպանությամբ՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանի, ինչպես նաև Մրցակցության և սպառողների իրավունքների պաշտպանության գրասենյակի նախագահի կողմից։

 

§ 11

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.     Ծառայությունների Մատակարարը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Էլեկտրոնային ծառայություններ Խանութի միջոցով, ինչպիսիք են՝

1.1:   ապրանքների վաճառքի պայմանագրերի կնքում,

1.2:   Խանութում հաշիվ վարելը,

1.3:   Տեղեկագիր,

1.4:   հաղորդագրություն ուղարկելով կոնտակտային ձևի միջոցով:

2.     Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցումը ծառայություն ստացողներին Խանութում տեղի է ունենում Կանոնակարգով սահմանված պայմաններով:

3.     Ծառայություններ Մատակարարն իրավունք ունի գովազդային բովանդակություն տեղադրել Խանութի կայքում: Այս բովանդակությունը Խանութի և դրանում ներկայացված նյութերի անբաժանելի մասն է:

 

§ 12

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ.

1.     Կանոնակարգի 11-րդ կետի 1-ին կետում նշված Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցումը Ծառայություններ Մատակարարի կողմից անվճար է:

2.     Ժամանակահատվածը, որի համար պայմանագիրը կնքվում է.

2.1:   Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը, որը բաղկացած է Խանութում Պատվերներ ներկայացնելու հնարավորությունից, կնքվում է որոշակի ժամկետով և դադարում է Պատվերը ուղարկելու կամ Ծառայություն Ստացողի կողմից այն դադարեցնելու պահին,

2.2:   Խանութում Հաշիվ վարելու հետ կապված էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքվում է անորոշ ժամկետով: Պայմանագրի կնքումը տեղի է ունենում Ծառայություն ստացողի կողմից լրացված Գրանցման ձևն ուղարկելու պահին,

2.3:   Տեղեկագրի օգտագործումից բաղկացած էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքվում է անորոշ ժամկետով,

2.4:   Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը, որը բաղկացած է Ծառայությունների մատակարարին Կոնտակտային ձևի միջոցով հաղորդագրություններ ուղարկելու հնարավորությունից, կնքվում է որոշակի ժամկետով և դադարեցվում է հաղորդագրությունն ուղարկելու կամ Ծառայություն Ստացողի կողմից այն ուղարկելուց դադարելուց հետո:

3.     Ծառայություններ Մատակարարի կողմից օգտագործվող ՏՀՏ համակարգի հետ համագործակցության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներ.

3.1:   համակարգիչ (կամ շարժական սարք) ինտերնետ հասանելիությամբ,

3.2:   մուտք դեպի էլ.

3.3:   Վեբ զննարկիչը,

3.4:   միացնելով թխուկները և Javascript-ը վեբ բրաուզերում:

4.     Ծառայությունը Ստացողը պարտավոր է օգտագործել Խանութը օրենքին և պարկեշտությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով երրորդ անձանց անձնական իրավունքների և մտավոր սեփականության իրավունքները հարգելը:

5.     Ծառայություն ստացողը պարտավոր է մուտքագրել փաստերին համապատասխան տվյալներ:

6.     Ծառայություն ստացողին արգելվում է անօրինական բովանդակություն տրամադրել:

 

§ 13

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈՂՈՔՆԵՐ.

1.     Խանութի միջոցով էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հետ կապված բողոքները Հաճախորդը կարող է ներկայացնել էլեկտրոնային փոստով հետևյալ հասցեով. ts@ts2.pl

2.     Վերոնշյալ էլ. նամակում խնդրում ենք տրամադրել հնարավորինս շատ տեղեկատվություն և հանգամանքներ բողոքի թեմայի, մասնավորապես անկանոնության տեսակի և ամսաթվի և կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ: Տրամադրված տեղեկատվությունը մեծապես կնպաստի և կարագացնի Ծառայություններ Մատակարարի կողմից բողոքի քննարկումը:

3.     Ծառայություններ մատուցողի կողմից բողոքի քննարկումը տեղի է ունենում անհապաղ, ծանուցման օրվանից ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում:

4.     Բողոքի վերաբերյալ Ծառայություն Մատակարարի պատասխանն ուղարկվում է Բողոքում նշված Հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին կամ Հաճախորդի կողմից տրամադրված այլ ձևով:

 

§ 14

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԽԱԶՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ.

1.     Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի դադարեցում.

1.1:   Անընդհատ և անժամկետ բնույթի Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը (հաշվի վարում, տեղեկագիր) կարող է դադարեցվել.

1.2:   Հաճախորդը կարող է խզել պայմանագիրը անհապաղ և առանց պատճառաբանության՝ էլեկտրոնային փոստով համապատասխան հայտարարություն ուղարկելով հետևյալ հասցեով. ts@ts2.pl

1.3:   Ծառայություններ Մատակարարը կարող է խզել շարունակական և անժամկետ էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը, եթե Ծառայություն Ստացողը խախտում է Կանոնակարգը, մասնավորապես, երբ նա ապօրինի բովանդակություն է տրամադրում խախտումները դադարեցնելու անարդյունավետ խնդրանքից հետո՝ համապատասխան ժամկետով: Այս դեպքում պայմանագրի ժամկետը լրանում է այն լուծելու կամքի մասին հայտարարություն ներկայացնելու օրվանից 7 օր հետո (ծանուցման ժամկետ).

1.4:   դադարեցումը հանգեցնում է իրավական հարաբերությունների դադարեցմանը, որն ուժի մեջ է դնում ապագայում:

2.     Ծառայություններ Մատակարարը և Ծառայություն Ստացողը կարող են ցանկացած ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ լուծել Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը:

 

§ 15

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.     https://ts2.shop/en/ կայքում տեղադրված ամբողջ բովանդակությունը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով և (ենթակա է § 15 կետի 3 և Ծառայությունների Ստացողների կողմից տեղադրված տարրերը, որոնք օգտագործվում են լիցենզիայի, հեղինակային իրավունքների փոխանցման կամ արդար օգտագործման հիման վրա) պատկանում են TS2 SPACE ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մուտք է գործել Վարշավայի մայրաքաղաք Վարշավայի շրջանային դատարանի կողմից ձեռնարկատերերի ռեգիստրում, Ազգային դատարանի ռեգիստրի 12-րդ առևտրային բաժինը KRS համարով՝ 0000635058, բիզնեսի վայրը և ծառայության հասցեն՝ Aleje Jerozolimskie/Aleje Jerozolimskie/65: բնակարանի համարը՝ 79, 15.03-00 Վարշավա, NIP՝ 697, ՌԵԳՈՆ՝ 7010612151. Հաճախորդը լիովին պատասխանատվություն է կրում Ծառայություններ մատուցողին պատճառված վնասի համար, որն առաջացել է https://ts2.shop/en/ կայքի ցանկացած բովանդակության օգտագործման արդյունքում՝ առանց Ծառայություն Մատակարարի համաձայնության:

2.     Որևէ մեկի կողմից https://ts2.shop/en/ կայքի բովանդակությունն ու բովանդակությունը կազմող տարրերից որևէ մեկի օգտագործումը, առանց Ծառայություն Մատակարարի հստակ գրավոր համաձայնության, հանդիսանում է Ծառայություն Մատակարարի հեղինակային իրավունքի և արդյունքների խախտում: քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության մեջ:

3.     Բոլոր ֆիրմային անվանումները, Ապրանքների անվանումները, ընկերությունների անվանումները և դրանց լոգոները, որոնք օգտագործվում են Խանութի կայքում՝ https://ts2.shop/en/, պատկանում են իրենց սեփականատերերին և օգտագործվում են միայն նույնականացման նպատակով: Դրանք կարող են լինել գրանցված ապրանքային նշաններ: Բոլոր նյութերը, նկարագրությունները և լուսանկարները, որոնք ներկայացված են Խանութի կայքում՝ https://ts2.shop/en/, օգտագործվում են տեղեկատվական նպատակներով:

 

§ 16

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.     Խանութի միջոցով կնքված պայմանագրերը կնքվում են լեհական օրենսդրությանը համապատասխան:

2.     Կանոնակարգի որևէ մասի գործող օրենսդրությանը չհամապատասխանելու դեպքում Կանոնակարգի վիճարկվող դրույթի փոխարեն կկիրառվեն լեհական օրենսդրության համապատասխան դրույթները:

3.     Խանութի և սպառողների միջև Վաճառքի պայմանագրերից բխող ցանկացած վեճ նախ և առաջ կլուծվի բանակցությունների միջոցով՝ վեճը խաղաղ ճանապարհով լուծելու նպատակով՝ հաշվի առնելով սպառողական վեճերի արտադատական ​​լուծման մասին օրենքը: Այնուամենայնիվ, եթե դա հնարավոր չլինի կամ անբավարար լինի կողմերից որևէ մեկի համար, վեճերը կլուծվեն իրավասու ընդհանուր դատարանի կողմից՝ համաձայն սույն կետի 4-րդ կետի:

4.     Վեճերի դատավարություն.

4.1:   Ծառայություններ մատուցողի և Ծառայություն ստացողի (Պատվիրատուի) միջև ծագած ցանկացած վեճ, որը նաև Սպառող է կամ Կանոնակարգի 10-րդ կետում նշված կազմակերպություն, պետք է ներկայացվի իրավասու դատարան՝ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան: Նոյեմբերի 17, 1964 թ.

4.2:   Ցանկացած վեճ, որը ծագում է Ծառայություն մատուցողի և Ծառայություն ստացողի (Հաճախորդի) միջև, որը Սպառող չէ, ինչպես նշված է Կանոնակարգի 9-րդ կետում, պետք է ներկայացվի Ծառայություն Մատակարարի նստավայրի համար իրավասու դատարան:

5.     Սպառող հաճախորդը նաև իրավունք ունի օգտվելու վեճերի արտադատական ​​լուծումից, մասնավորապես՝ միջնորդության կամ արբիտրաժային դատարանի կողմից գործի քննության դիմում ներկայացնելով բողոքի ընթացակարգի ավարտից հետո (դիմումը կարող է. ներբեռնել http://www.uokik.gov. pl/download.php?plik=6223 կայքից): Առևտրի տեսչության մարզային տեսչություններում գործող Մշտական ​​սպառողական արբիտրաժային դատարանների ցանկը հասանելի է կայքում՝ http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596: Սպառողը կարող է նաև օգտվել poviat (քաղաքային) սպառողների օմբուդսմենի կամ սոցիալական կազմակերպության անվճար օգնությունից, որի կանոնադրական խնդիրները ներառում են սպառողների պաշտպանությունը: Բողոքարկման ընթացակարգի ավարտից հետո հայցերի արտադատական ​​հետապնդումն անվճար է:

6.     Վեճը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար սպառողը կարող է, մասնավորապես, բողոք ներկայացնել ODR (Online Dispute Resolution) առցանց հարթակի միջոցով, որը հասանելի է՝ http://ec.europa.eu/consumers/odr/: