Freefly դրոնների խանութ

Անվճար

Freefly RTK GPS վերգետնյա կայան
1320 $
Ձեր Alta X-ի կամ Astro-ի համար անհրաժեշտ է սանտիմետր մակարդակի ճշգրտություն: Freefly RTK GPS-ն օգտագործում է իրական ժամանակի կինեմատիկ (RTK) տեխնոլոգիան՝ ուղղահայաց և հորիզոնական ուղղահայաց և հորիզոնական դիրքորոշման ճշգրիտ կետը միացնելու համար: