Skydio 2+ Starter Kit
Նախագծված ձեր անձնական նկարահանող խումբը լինելու համար՝ Skydio 2+-ը տրամադրվում է առարկաների անզուգական ինքնավար հետագծմամբ և 360 անգամ խոչընդոտներից խուսափելով, այս ամենը միաժամանակ նկարահանելով ցնցող 4K60 HDR բովանդակություն: